Energie

Choroba nie je nezmyselný stav, v skutočnosti je to náš pomocník. Pre tých, ktorý chcú načúvať, ide o upozornenie, že niečo nie je v poriadku, niečo robíme zle a je to nástroj, ktorý nám signalizuje, že to máme zmeniť. To, akí sme, je odrazom nášho myslenia a cítenia. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, tak to dosiahneme len zmenou v myslení, telo je totiž choré v dôsledku nesprávnych mentálnych, podvedomých činností. V tomto zmysle je aj zdravie definovateľné ako súbežné fungovanie tela a mysle. Energia lieči človeka komplexným spôsobom. Poskytuje mu pohľad na seba samého, čím je možné konštatovať, že lieči nielen telo, ale aj dušu a myseľ – osobnosť človeka.

Je veľa systémov energií a každému vyhovuje iná z nich. Pridal som zopár najpoužívanejších systémov. Ak nás niektorý zo systémov energií priťahuje viac ako iné je to možno znamenie, že práve tá energia je nám blízka a mali by sme s ňou začať pracovať. Každá energia sa od tej druhej odlišuje vibráciami, silou, sférou svojho pôsobenia atď. Je veľmi dôležité vybrať si správneho učiteľa.

Ak sa vám článok páči, kliknite prosím na   

Podstránky