Choroba nie je nezmyselný stav, v skutočnosti je to náš pomocník. Pre tých, ktorý chcú načúvať, ide o upozornenie, že niečo nie je v poriadku, niečo robíme zle a je to nástroj, ktorý nám signalizuje, že to máme zmeniť. To, akí sme, je odrazom nášho myslenia a cítenia. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, tak to dosiahneme len zmenou v myslení, telo je totiž choré v dôsledku nesprávnych mentálnych, podvedomých činností. V tomto zmysle je aj zdravie definovateľné ako súbežné fungovanie tela a mysle. Energia lieči človeka komplexným spôsobom. Poskytuje mu pohľad na seba samého, čím je možné konštatovať, že lieči nielen telo, ale aj dušu a myseľ – osobnosť človeka.

Je veľa systémov energií a každému vyhovuje iná z nich. Pridal som zopár najpoužívanejších systémov. Ak nás niektorý zo systémov energií priťahuje viac ako iné je to možno znamenie, že práve tá energia je nám blízka a mali by sme s ňou začať pracovať. Každá energia sa od tej druhej odlišuje vibráciami, silou, sférou svojho pôsobenia atď. Je veľmi dôležité vybrať si správneho učiteľa.


Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *