matka meeraUž desať rokov pôsobí v malej nemeckej dedinke Thalheim mladá Indka Matka Meera. I keď nemá veľkú publicitu, prichádzajú za ňou tisíce ľudí z celého sveta, aby prijali daršan – tichý dar uzdravenia a Svetla, odovzdávaný pohľadom a dotykom. Je dobre známa nielen v Indii, ale i v Kanade a v Spojených štátoch. V dnešnej dobe krízy a rastúceho hladu po duchovne, Matka Meera ponúka svojim deťom priamy kontakt so Svetlom, ktoré odstraňuje všetky bariéry a mení celé bytie človeka tak rýchlo a do takej miery, ako je to potrebné. Informácie, ktoré vám poskytneme, sme získali od redaktorky Slovenskej televízie v Košiciach pani Mgr. Ley Gallovej, ktorá matku Meeru navštívila a prijala jej daršan.

Matka Meera je avatar

Narodila sa v roku 1960 v juhoindickej dedinke Chandepalle. Čoskoro sa ukázalo, že je neobyčajným dieťaťom. Vo veku troch rokov hovorila o chodení vo farebnom svetle, stav samandhí. Čisté vedomie, je pre ňu trvalý. Pod ochranou svojho strýčka Reedyho žila nejaký čas v Aurobindovom ašráme (kláštore), kde jej prítomnosť priťahovala značnú pozornosť spolubývajúcich. Rodičia sa o ňu dobre starali a veľmi ju milovali. Neboli obzvlášť nábožensky, takže dcéru nevychovávali v žiadnych náboženských tradíciách. Jej skutočnými rodičmi boli duchovní majstri, ktorých stretávala vo svojich víziách a od nich dostávala lásku a pomoc. Po celej Indii je dnes uctievaná ako Matka Božia.

V roku 1982 sa vydala do Nemecka, kde žije v tichej dedinke Thalheim vzdialenej 10 kilometrov od stredovekého mestečka Limburg, nad malebným údolím riečky Lahn, prítoku Rýna, vpravo od zámku Schaumburg.

Matka Meera je avatar, Božské stvorenie. Prišla na Zem, aby pomohla iným stvoreniam. Pochádza od Boha, od neho má silu a Svetlo, i keď má ľudské, fyzické telo. Ľudia v západných krajinách málo veria na existenciu avatarov, pretože veľký dôraz kladú na materiálnu stránku života. Ich materiálny život sa uskutočňuje systematicky, majú málo času a slabé podnety k tomu, aby uvažovali o možnostiach existencie avatarov. I keď avatar príde na našu Zem, materiálne založení ľudia nemajú vôľu sa s ním stretnúť. Pritom avatar pomáha všetkým ľuďom, ktorí majú problémy, trpia, odvracia ich od zlých ciest. Pomáha aj zvieratám, rastlinám. Nepožaduje osobitnú vernosť a svoju premieňajúcu silu ponúka všetkým, bez ohľadu na ich cestu či náboženstvo. Každý avatar prináša so sebou čiastočne Svetlo, ktoré mení ľudskú hierarchiu. Musíme sa naučiť odkryť toto Svetlo, ktoré je v nás ukryté ako zárodok, púčik, musí rozkvitnúť ako kvetina. Nachádza sa vo všetkých bytostiach, veciach. Svetlo má hodnotu lásky, milosrdenstva, sily, blaženosti, bez neho nemôže nič existovať. Predtým, než prišla Matka Meera na Zem, vedela, že sa inkarnuje ako avatar. Už ako dieťa vedela o svojom poslaní. Pozná spôsob cestovania v čase i na iné miesta. Jej telo môže byť kdekoľvek. Pozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pretože vedomie je všade. Matka Meera sa vyznáva:

„Prišla som na túto Zem preto, aby som otvorila vaše srdcia Svetlu, celý zmysel mojej práce spočíva v privolávaní najvyššieho Svetla a v pomoci ľuďom. Všetky cesty, ktoré vedú k Bohu sú dobré, napríklad kresťania, moslimovia, hinduisti, buddhisti a ďalší, všetci môžu veriť, nasledovať svoju vieru, ale nesmú bojovať a nenávidieť ostatných. Môžu za mnou prísť akíkoľvek ľudia, pomôžem im uvedomiť si to Božské, dám im mier a šťastie, veď šťastie a duchovný rast spolu súvisia. Byť mierumilovný a šťastný, to je najdôležitejší základ duchovnej praxe, potom už ide všetko samo od seba. Prinášam ľuďom Svetlo, ktoré je všade, ale človek nevie kedy a ako ho využiť. A ja som prišla na tento svet práve kvôli tomu, aby som otvorila vaše srdcia Svetlu.“

Čo je daršan?

Ľudia neprijímajú svetlo nepretržite, ale iba v určitých momentoch, akým je práve daršan. V priebehu daršanu pôsobenie svetla vytvára rovnováhu medzi fyzickým a duchovným životom, mimo daršanu sa iba veľmi vzácne vyskytujú momenty vnímania Svetla, ktoré potom oddanému prináša rýchly duchovný rast. Tí, ktorí prídu za Matkou Meerou kvôli daršanu, dostanú to, čo potrebujú. Čo z toho človek vnútorne zažije, záleží na osobnosti človeka, minulej karmy i úrovne jeho vedomia. Možno, že ľudia túžia po kázaní. Ale Matka Meera im dáva ticho, aby myseľ rozkvitla. Jej sila mení ľudí. Božská sila pracuje v tichu, ale veci mení podľa cieľa človeka, podľa toho čo od nej prítomný žiada. Každý človek je jedinečný, každý rastie svojim spôsobom, dôležité je modliť sa a prijímať Svetlo, ktoré vás samo zmení.

Daršan je tichý dar odpustenia a svetla prostredníctvom pohľadu a dotyku Matky Meery. Žiadne učenie, žiadne rituály, len tiché požehnanie, bez slova, Vnútorným pôsobením mení srdcia a myslenie ľudí. Jej pohľad preniká do duše i do myšlienok. Ticho vyjadruje jej krásu, majestátnu silu, lásku i jej čistotu. Matka je príkladom pre nás všetkých, že človek môže žiť v tomto svete a súčasne s Bohom. Chápe utrpenie sveta, jej súcit je široký ako oceán, má toľko energie, že môže pracovať nepretržite, takmer bez odpočinku.

„Pozerám sa do každého vášho bytia, pozerám sa na všetko, čo je vo vnútri vás, aby som vedela, kde mám pomôcť, kde dať silu alebo uzdravenie. V rovnaký čas dávam Svetlo každej časti vášho bytia. Keď sa dotýkam vašej hlavy, vidím Svetlo, ktoré sa pohybuje smerom hore, daršan je prejavenie, zjavenie, keď klesá dole, dívam sa na všetko čo je vo vás, aby som videla, kde vám dať silu alebo uzdravenie, otváram všetky vaše časti Svetlu. Keď budete otvorení, budete vidieť a budete čistí, “ – povedala o daršane Matka Meera.

„Matka Meera poskytuje daršan štyri dni v týždni, v piatok, sobotu, nedeľu a pondelok vždy od 19. Do 21. Hodiny. Obyčajne tam chodieva okolo dvesto ľudí naraz. Prichádzajú už okolo 18. hodiny, postavia sa do radu po jednom. Je tam ticho. Pred vstupom do miestnosti sa treba vyzuť. Ponožky musia byť čisté, vlasy umyté. Presne o 19. Hodine sa otvoria dvere, objaví sa Matka Meera, ktorá si sadne do vyhradeného kresla. Ľudia k nej pristupujú na kolenách. Tým sa človek pripravuje na daršan, ale aj vzdáva úctu tejto neobyčajnej žene.

Keď človek kľačí pred ňou, očami je s ňou v kontakte. Nie je tam úsmev, úškrn, je to nemé a trvá to asi 40 sekúnd. Človek cítil, že daršan skončil, vstane a odchádza na miesto. Zúčastniť sa možno niekoľkých daršanov, po každom človek cíti niečo iné, vždy dostane to, čo najviac potrebuje. Zmyslom Matky Meery nie je liečiť, ale verím, že i ja som dostala impulz na to, aby som si zdravotne pomohla. Pocítila som to po treťom daršane, Keď som si v duchu povedala – s láskou prijímam to, čo mi s láskou dávaš, dokonale som preciťovala atmosféru. Cítila som, že tie dve hodiny, ktoré som tam strávila, neboli márne. Človek však sem musí prísť pripravený.

I ja som si položila otázku, čo tam ťahá tisíce ľudí? Dnes už viem. Človek získava harmóniu, vyrovnanie. A čo mi daršan dal? Som vnímavejšia na ľudí, rôzne situácie, keď čítam duchovnú literatúru, lepšie jej rozumiem, otvoril sa mi stupeň poznania“ – povedala pani Lea Gallová.

Ľudia žiadajú o pomoc

Za matkou Meerou prichádzajú tisíce ľudí, občas sa na ňu obracajú listom so žiadosťou o pomoc aj listom, telefónom. Pomoc dostanú vždy. Jedno vyjadrenie za všetky:

„Som právnikom a žijem v USA, Mnoho ľudí na celom svete si myslí, že profesia advokáta, právnika je spojená s manipuláciou, cynizmom a lžou. Matkin daršan je spojený s láskou, vierou, svätosťou. Predtým než som ho osobne dostal, mal som bohaté skúsenosti ako právnik so všetkými negatívnymi stránkami tejto profesie, Na daršane, ktorý som absolvoval dvanásťkrát, som pocítil Svetlo, lásku, uzdravovanie. Keď som sa vrátil do USA, kolega mi odovzdal prípad nemajetnej ženy, ktorú opustil manžel a mala 11 detí. Jej prípad dovtedy putoval od jedného právnika k druhému, nikto sa ho akosi nechcel ujať, navyše, stratili sa aj dôležité materiály k tejto kauze, pritom išlo o riešenie zdravotného stavu klientky. Od začiatku prípadu, ako som ho na súde riešil, som videl, ako Matkine Svetlo zapája do riešenia každého účastníka, dopadá ako jemný dážď na moju klientku, svedkov, sudcov, oponenta. Matkina láska, Svetlo zapôsobilo pozitívne, súd rozhodol v prospech ženy. Viem, že Matka Meera v tejto záležitosti zasiahla. Pomohla chudobnej žene opäť sa postaviť na nohy, chránila jej 11 detí. Verím, že požehnanie vedie dušu ku všetkému, čo potrebuje človek vo svojom bytí.“

Cesta k Matke Meere je cesta hľadania, ktorá môže pomôcť človeku hlbšie spoznať samého seba.

Otázky a odpovede Matky Meery je možné stiahnuť tu – Otázky a odpovede Matky Meery

Ak máte akýkoľvek problém proste úprimne Matku Meeru a dostane sa Vám vždy pomoci. Podmienka je prosiť naozaj úprimne s otvoreným srdcom a pokorou.


Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *