Prvá pomoc – intoxikácia, alergie, anafylaktický šok

prva pomocIntoxikácie – otravy

S náhodnými otravami (intoxikáciami) sa môžeme stretnúť nielen v domácnosti, v práci, ale aj u rôznych závislostí (alkohol, lieky). Akútna otrava sa definuje ako „náhle vzniknutý stav vyvolaný jedovatou látkou, ktorá po vniknutí do organizmu môže spôsobiť poškodenie orgánov až smrť jedinca“. Otrava môže vzniknúť náhle alebo postupne (chronické, dlhodobé pôsobenie jedovatej látky). Taktiež môže byť úmyselná alebo neúmyselná. Jedovatá látka má niekoľko možností, ako vniknúť do organizmu:

 • môže sa vstrebať cez kožu a sliznice
 • môžeme ju vdýchnuť
 • dostane sa do tela tráviacim systémom
 • podaním do svalu alebo do žily

Otravy môžu mať rôzne nešpecifické príznaky:

 • poruchy vedomia (napr. spavosť, „mrákoty“, až po bezvedomie a kómu)
 • problémy s dýchaním
 • poruchy krvného obehu (môžu sa vyskytnúť poruchy srdcového rytmu, výkyvy krvného tlaku, pulzu)
 • pri poleptaní môžu vzniknúť zmeny na koži a slizniciach
 • veľmi dôležité – zozbierať informácie od niekoho, kto bol svedkom intoxikácie, pretože postihnutý človek nemusí byť spôsobilý, aby ich podal objektívne.

Špecifické príznaky pri jednotlivých otravách:

 • pri otrave liekmi – opiátmi nastáva bezvedomie, veľmi spomalené dýchanie, pacient má zúžené zrenice
 • sedatíva (lieky na upokojenie) a analgetiká (lieky proti bolesti) – spavosť až postupné bezvedomie, nízky krvný tlak, pomalšie dýchanie
 • organické fosfáty (bežne používané v poľnohospodárstve) – zvýšené slinenie, potenie, znížená pulzová frekvencia, kŕče
 • alkohol – evidentný zápach z úst, zmenené správanie, poruchy vedomia, nekritickosť k vzniknutej situácii
 • otrava hubami – nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha, niekedy poruchy vedomia
 • otrava botulotoxínom – dvojité videnie, svetloplachosť, ochrnutie hltacích svalov

Najdôležitejšie pravidlá pri poskytovaní prvej pomoci pri otravách:

Pri snahe pomôcť postihnutému je najdôležitejšie prerušiť kontakt s pôsobiacou látkou – jedom a zároveň zabrániť ďalšiemu pôsobeniu na organizmus. Snažíme sa zistiť, čo bolo príčinou otravy (ak je postihnutý pri vedomí, od neho, ak nie, od svedkov alebo podľa prítomnosti obalov, zvyškov jedu). Ak je postihnutý v bezvedomí, uložíme ho do stabilizovanej polohy na boku. Pre identifikáciu jedu vezmeme vzorku zvratkov alebo zvyškov jedu (tiež napr. krabičku od liekov, nádobu od chemikálií). Dôležité je kontrolovať základné životné funkcie – vedomie, dýchanie, pulzovú frekvenciu. Zvracanie je najjednoduchší spôsob, ako jedovatú látku vylúčiť zo žalúdka. Môžeme ho vyvolať podráždením zadnej steny hltana alebo podáme postihnutému vypiť pohár teplej, slanej vody. Zvracanie sa nesmie vyvolávať pri otrave žieravinami, alkoholom, benzínom, tukovými rozpúšťadlami, pri poruchách vedomia, kŕčoch, po operáciách na pažeráku, pri pažerákových varixoch, ani u detí pod 6 rokov.

 

Alergická reakcia a anafylaktický šok

Alergická, resp. anafylaktická reakcia je život ohrozujúca, náhla situácia, ktorá môže skončiť smrťou človeka, a to aj bez toho, aby mal v minulosti pozitívnu alergickú anamnézu. Aj nevinná alergická reakcia, prejavujúca sa kožnými príznakmi, môže okamžite prejsť až do zástavy dýchania a krvného obehu. Prvé stretnutie s alergénom len pripraví organizmus na reakciu. Zvyčajne sa príznaky objavia pri druhom, resp. pri každom ďalšom opakovanom stretnutí. Alergén sa do organizmu môže dostať vdýchnutím, zjedením, kožou alebo vpichom. Najčastejšími alergénmi sú lieky (antibiotiká, anestetiká, analgetiká), potraviny (napr. arašidy, lieskové orechy, vajcia, sója, ryby, kôrovce, pšenica, mlieko), uštipnutie hmyzom (jed hmyzu, napr. včela, osa, sršeň, čmeliak), chemické látky, kovy.

Príznaky:

Subjektívne príznaky postihnutého – závisia od druhu alergénu, prítomné je svrbenie kože, očí, pocit opúchania jazyka a dutiny ústnej, poruchy hlasu, poruchy dýchania, búšenie srdca, točenie hlavy, pocit na odpadnutie, tráviace ťažkosti, pretrvávajúci kašeľ.

Objektívne príznaky

 • Na koži – svrbenie kože, vyrážka, začervenanie, opuch, prípadne bledosť
 • Dýchanie – výtok z nosa, očí, chrapot, opuchnutie horných / dolných dýchacích ciest
 • Srdcovocievny systém – nízky krvný tlak, zrýchlený pulz, príznaky hypovolemický stav (zníženie objemu cirkulujúcej krvi), až kolapsový stav
 • Neurologické príznaky – slabosť, závrat, mravenčenie
 • Tráviaci systém – zvracanie, hnačky, bolesť brucha, nafukovanie
 • Iné príznaky – zápal spojiviek, poruchy hlasu, kašeľ

Postup pri podaní prvej pomoci:

Najdôležitejším cieľom je eliminovať prítomnosť alergénu. Postihnutého upokojíme, snažíme sa zistiť jeho alergickú minulosť. Ak je postihnutý alergik a má pri sebe lieky, okamžite mu ich podáme (antihistaminiká proti alergii, prípadne adrenalínové pero – Epipen). Polohujeme podľa stavu, buď necháme postihnutého v sede (pri poruchách dýchania) alebo ho uložíme do protišokovej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami. Ak je alergia spôsobená uštipnutím hmyzom, na miesto vpichu prikladáme ľad alebo dáme postihnutému cmúľať ľadovú kocku. Podľa stavu privoláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Pri zastavení obehu začneme kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Anafylaxia je najzávažnejšia alergická reakcia, ktorá prichádza náhle po kontakte s alergénom a je životu nebezpečná. Prichádza veľmi rýchlo, preto je v tomto prípade nevyhnutná urgentná zdravotná starostlivosť.

loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *