Prvá pomoc: mozgové príhody a poruchy srdcového rytmu

prva pomocCievne mozgové príhody

Cievne mozgové príhody patria medzi ochorenia s vysokou úmrtnosťou. Definujú sa ako akútne ložiskové alebo difúzne poškodenie mozgových funkcií, vznikajúce na podklade cievnej príčiny, ktoré trvá viac ako 24 hodín alebo vyvolá smrť postihnutého. Takýto stav je nutné diagnostikovať a liečiť čo najskôr, pretože len okamžitým transportom do nemocnice a správnym manažmentom je možné toto riziko znížiť.

Cievne mozgové príhody sa delia na:

  • hemoragické (asi 15% všetkých mozgových príhod), patrí do veľkej skupiny vnútrolebečných krvácaní. Hemorágia je pravdepodobnejšia u pacientov v strednom veku, u hypertonikov, po telesnej námahe a po psychickom rozrušení.
  • Ischemické (85%). Ischémia je pravdepodobnejšia u starších pacientov, vzniká v pokoji, počas spánku alebo po dehydratácii (kedy je znížený príjem tekutín, tiež pri zvracaní, hnačkách, pri vysokých teplotách okolia). Ischemická cievna mozgová príhoda môže byť tiež komplikáciou napr. pri ochoreniach, ktoré sprevádzajú vysoké teploty, pri úrazoch alebo pri dlhšej hyperglykemickej kóme.

Klinický obraz, príznaky:

Každý človek by mal vedieť rozoznať začínajúcu náhlu cievnu mozgovú príhodu, pretože väčšina týchto prípadov začína doma, no veľakrát, pokiaľ sa človek dostane do rúk profesionálov, často krát môže byť neskoro. Každé ďalšie čakanie hrá proti postihnutému. Ak sa u človeka vyskytne tras, poruchy artikulácie reči (nezrozumiteľná reč), asymetria v tvári (napr. pokles kútika úst), hemiparéza končatín (poruchy citlivosti a hybnosti končatín), treba okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Medzi subjektívne príznaky patria: náhle vzniknutá slabosť, tŕpnutie časti tváre, ramena, ruky, nohy alebo jednej časti tela (alebo až necitlivosť), poruchy artikulácie (postihnutý má problém vysloviť niektoré slová, má nezrozumiteľnú reč), poruchy zraku (zakalenie), problém s rovnováhou, závraty, bolesť hlavy.

Všeobecné neurologické príznaky sú:

Ľavá dominantná hemisféra – poruchy reči (strata schopnosti vyjadrovať sa), pravostranné ochrnutie končatín, pravostranná strata citlivosti, výpadky na pravej strane zorného poľa, poruchy artikulácie, poruchy písania, čítania, počítania.
Pravá (nedominantná hemisféra) – výpadky na ľavej strane zorného poľa, ľavostranné ochrnutie končatín a strata citlivosti, priestorová dezorientácia, poruchy artikulácie.
Mozgový kmeň – poruchy rovnováhy, chôdze, obojstranné výpadky zorného poľa, motorický a senzorický deficit všetkých končatín.

Prvá pomoc:

Pri vzhliadnutí hore uvedených príznakov u postihnutého, okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Čas je v tomto prípade nesmierne dôležitým faktorom. Ak je pacient pri vedomí, dáme ho do polohy v ľahu na chrbte s mierne zvýšenou hlavou (do 30°). Okamžitý transport do nemocnice umožňuje včasnejšiu diagnostiku a nasadenie adekvátnej liečby. Najväčším rizikom je oneskorenie liečby. Vyliečenie bez následkov je možné pri začatí liečby do 3 hodín od začiatku príznakov, v rozmedzí 3-6 hodín je už liečba menej účinná, po 12 hodinách sa liečia už len sprievodné komplikácie.

Poruchy srdcového rytmu

Vznik a prenos vzruchu v srdci je zabezpečovaný elektrochemickými zmenami v jeho prevodovom systéme, aj vo vlastnej svalovine.

Arytmie – poruchy srdcového rytmu, začínajú najčastejšie úzkosťou, závratmi, pocitom búšenia srdca (palpitáciami), bolesťou na hrudníku, sťaženým dýchaním alebo pri takzvaných malígnych arytmiách aj poruchou vedomia. Všeobecne povedané, arytmie sú poruchy srdcového rytmu rôznej príčiny a vzniku. Prejavujú sa poruchou pravidelnosti alebo frekvencie srdcového rytmu. Príčinou vzniku arytmií je porucha tvorby a vedenia vzruchov alebo kombinácia obidvoch príčin.

Klinické prejavy:

Ak má pacient poruchu srdcového rytmu prvýkrát, udáva subjektívne „vynechanie, preskakovanie srdca“, pocit búšenia srdca, únavu, nevoľnosť, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, závraty. Ak sa pacient na poruchu srdcového rytmu už lieči, je väčšinou schopný informovať lekára o tejto skutočnosti, aj chorobu bližšie špecifikovať. Prejavom závažnej arytmie je prechodná strata vedomia – synkopa. Býva spojená s pádom a príčinou je nedokrvenie mozgu. Pacient, ktorý má arytmiu prvýkrát, pociťuje úzkosť, obavy, strach. Medzi objektívne príznaky patrí bledosť, potenie, nízky krvný tlak, zvýšenie alebo zníženie srdcového rytmu, chýbanie pulzu na periférii (napr. na zápästí), modrasté sfarbenie kože a slizníc (cyanóza), dýchavičnosť, až príznaky opuchu pľúc.

Prvá pomoc:

  • okamžite uvoľniť odev okolo krku a pása, vyvetrať miestnosť, dôležité je upokojovať postihnutého a vysvetliť, čo sa okolo neho deje
  • dať ho do pohodlnej polohy, ak má nízky krvný tlak, dať ho do horizontálnej polohy, s mierne nadvihnutou hlavou, ak je dýchavičný, dať do polosedu
  • ak užíva svoje ordinované lieky, pomôcť mu ich užiť, dozrieť na to, aby ich dostatočne zapil
  • ak je stav menej závažný, užiť lieky, počkať 45 – 60 minút, či sa stav nezlepší. Ak sú ťažkosti vážnejšie, volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Ak postihnutý už mal niekedy podobné ťažkosti, bude vedieť predpokladať priebeh.
loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *