prva pomocPoranenia hrudníka

Tupé poranenia hrudníka

Úrazy hrudníka sú veľmi častou príčinou smrti. Môžu zasiahnuť celý hrudník, so všetkými orgánmi alebo len jednotlivé časti:

– kostenú časť – rebrá, hrudná kosť, lopatky, kľúčna kosť

– dýchaciu časť – pľúca, priedušnicu, priedušky, popľúcnicu (pleuru), bránicu

– kardiálnu časť – srdce, veľké cievy

– tráviacu časť – pažerák

Úraz hrudníka ovplyvňuje pasáž vzduchu a krvi alebo obidve zložky naraz.

Klinické a objektívne príznaky:

– mierne bolesti, ktoré môžu prejsť až do hemoragického alebo kardiogénneho šoku

– býva prítomná zlomenina rebier (spojená aj s poranením vnútrohrudníkových orgánov), zlomenina hrudnej kosti, zlomenina lopatky, tupé poranenie bránice, hemotorax (prítomnosť krvi v pleurálnej dutine), pomliaždenie pľúc), tupé poranenie priedušnice, poranenia hrudníkovej aorty a veľkých hrudníkových ciev.

Pneumotorax

Pneumotorax znamená prítomnosť vzduchu v pleurálnom priestore, spôsobujúca kolaps pľúc na postihnutej strane. Nemusí byť následkom len úrazu.

Klinický obraz:

Pacient je výrazne schvátený, úzkostný, dušný, udáva pocit nedostatku vzduchu. Klinicky u poraneného pozorujeme zrýchlené plytké dýchanie, zrýchlený pulz, cyanotické (sfarbené do fialova) sliznice z dôvodu nedostatočného okysličenia krvi. Môže vykašliavať jasnočervenú spenenú krv a pri výdychu môže z rany vybublávať krvavá tekutina.

Prenikajúce poranenia hrudníka:

Penetračné poranenia hrudníka sú poranenia, ktoré prenikajú z vonkajšieho prostredia do pleurálnej (pohrudnicovej) dutiny. Vznikajú dôsledkom priameho účinku mechanickej sily s poškodením tkanív, ktoré stoja v ceste smeru penetrácie cudzieho telesa. Pri tomto type poranenia býva prítomné krvácanie rôzneho rozsahu a závažnosti. Na horách môže mať toto poranenie charakter bodnej rany, často s cudzím telesom, ostávajúcim v hrudnej dutine.

Prvá pomoc pri úrazoch hrudníka:

Pri pomliaždeniach a jednoduchých zlomeninách rebier treba pacienta v prvom rade upokojiť, upozorniť ho, aby nedýchal rýchlo a plytko (hrozia tetanické kŕče až porucha vedomia), dať ho do polohy v polosede, poprípade mu podať analgetiká. Odreniny alebo tržné rany, neprenikajúce do hrudníka, vydenzifikujeme a sterilne prekryjeme. Sťahovanie hrudníka cirkulárne klasickým alebo elastickým obväzom sa neodporúča, pretože ešte viac zhoršuje a sťažuje dýchanie. Cudzie telesá prenikajúce do hrudnej dutiny sa nikdy nesnažíme vyberať, z dôvodu rizika silného krvácania po ich uvoľnení.

Poranenia brucha

Tupé poranenia brucha a vnútrobrušných orgánov sú častou príčinou chorobnosti aj úmrtnosti vo všetkých vekových skupinách. Diagnostika a rozpoznanie je často zavádzajúce, lebo pridružené a menej významné poranenie môže odviesť pozornosť od skrytého zranenia, ktoré je potenciálne život ohrozujúce.

Prenikajúce poranenia brucha

Pri prenikajúcom poranení brušnej dutiny bývajú najčastejšie zasiahnuté tenké, hrubé črevo a pečeň.  Nie každé takéto poranenie však vyžaduje chirurgický zásah. Pri strelnom poranení brucha je zväčša rozsah poranení väčší než pri jednoduchom pichnutí. Kinetická energia strely je priamo úmerná jej hmotnosti a druhej mocnine rýchlosti. Rýchlosť v momente prieniku do tela je ovplyvnená vzdialenosťou od ústia, rýchlosťou a tvarom strely. Strela spôsobuje longitudinálny a horizontálny šok šírením kavitačných vĺn. Pri preniknutí strely do brušnej dutiny stúpa tlak spôsobený pulzovaním dočasného strelného kanála, brušná stena je však elastická do takej miery, že nevznikajú výrazné poškodenia vzdialených orgánov, ak nepočítame drobné hemorágie v parenchýmových orgánoch (pečeň, slezina).

Objektívne príznaky:

Dôležitý je stav vedomia a rozsah krvácania. Poškodenie vnútrobrušných orgánov je spojené s hypotenziou, zmenšením tlakovej amplitúdy, tachykardiou a tachypnoe, bolesťou.

Tupé poranenia brucha:

Poranenia majú dva hlavné mechanizmy: kompresia alebo otras a decelerácia. Kompresia brucha a zmliaždenie brušných orgánov vznikajú pri priamom náraze alebo stlačením proti pevným objektom (bezpečnostné pásy, chrbtica). Zo všetkých úrazov pripadá okolo 8 % na tupé poranenia brucha, z nich viac ako polovica u detí aj u dospelých vznikne pri dopravných nehodách.

Celkové príznaky:

Znížená pulzová frekvencia je sprievodným javom pri krvácaní v brušnej dutine, včasná hypotenzia svedčí o závažnosti stavu a to aj vtedy, ak sa ju podarí korigovať počas transportu. Nález na bruchu nemusí byť spočiatku výrazný. Dôležité je na základe etiológie úrazu opakovane zistiť pridružené poranenie chrbtice a miechy, ktoré môžu maskovať príznaky napätia a bolestivosti brušnej steny.

Prvá pomoc pri brušných poraneniach:

  • Čo najrýchlejšie zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc
  • Uložiť do polohy na chrbte, s mäkko podloženými dolnými končatinami pod kolenami tak, aby sa päty nedotýkali podložky, ľahko podložiť hlavu a hrudník postihnutého (tým uvoľníme svaly brušnej steny a zmiernime bolesť). Začneme robiť protišokové opatrenia . Postihnutému nedávame nič jesť, piť, nepodávame žiadne lieky
  • Pri otvorených poraneniach brucha (strelných, bodných ranách) opatrene postihnutého otočíme na chrbát a uložíme do vyššie spomenutej polohy
  • Drobné rany sterilne prekryjeme
  • Pri masívnom krvácaní používame brušný tlakový bod
  • Ak následkom poranenia brušné orgány prenikajú von z dutiny brušnej, nikdy sa ich nedotýkame, nevpravujeme naspäť do brušnej dutiny, iba sterilne prekryjeme a obložíme, prelepíme ľahko náplasťou. Ovínadlo neobväzujeme okolo brucha, zhoršili by sme tým bolesť. Ak sa v rane nachádza cudzie teleso, nesnažíme sa ho odstrániť, ale naopak, zabezpečíme ho proti pohybu a sterilne prekryjeme. Samozrejme, rovnako čím skôr zabezpečíme rýchlu zdravotnícku pomoc a začíname s protišokovými opatreniami.
loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *