Prvá pomoc: prehriatie, úpal, úraz bleskom a elektrickým prúdom

prva pomocPrehriatie a tepelný úpal

Extrémne teploty nás sužujú každé leto a mnohí z nás ochrane pred slnkom nevenujú dostatočnú pozornosť. Preto, ak podceníme horúce počasie, ľahko môže dôjsť k prehriatiu organizmu, v najhoršom prípade až k tepelnému úpalu. Náchylnejší na vznik tepelného úpalu sú starí ľudia a novorodenci, preto by sa týmto vekovým skupinám mala venovať v horúcom počasí zvýšená pozornosť.

Spomínané prehriatie a tepelný úpal sú najťažšími formami pôsobenia nadmerných teplôt na organizmus. Okrem pôsobenia tepla tu zohráva svoju rolu aj dehydratácia, strata elektrolytov (sodík, draslík, magnézium a iné) a zlyhanie termoregulácie. Pitný režim v horúcich dňoch je stále opakovanou, no veľmi dôležitou záležitosťou.

Prehriatie je stav, kedy dochádza k vyčerpaniu organizmu pôsobením tepla. Nazýva sa aj akútna hypertermia a je dôsledkom nedostatočného pitného režimu, teda dehydratácie. Organizmus sa pri prehriatí nestíha adekvátne ochladzovať kvôli extrémnemu teplu v prostredí a pre zvýšenú produkciu tepla v našom organizme sa zvyšuje jadrová teplota (nad normálne hodnoty). Ak nastane zlyhanie termoregulácie, nastáva tepelný úpal.

Príznaky prehriatia: slabosť, zvracanie, potenie, zmeny pulzu a tlaku krvi pri postavení sa do vzpriamenej polohy (tzv. ortostatické zmeny), postavenie chĺpkov – „husia koža“ (fyziologická reakcia tela), zrýchlená srdcová frekvencia, teplota do 41°C.

Tepelný úpal je akútne prehriatie organizmu (akútna hypertermia), kedy nastáva zlyhanie termoregulácie. Sprevádza ho zlyhávanie dôležitých orgánov a postihnutie centrálnej nervovej sústavy. U mladých, zdravých ľudí sa vyskytuje námahový tepelný úpal (pri extrémnej, dlhodobej telesnej námahe), u starších a chorých ľudí sa vyskytuje klasický tepelný úpal.

Príznaky tepelného úpalu: teplota je zvyčajne vyššia ako 41°C, prítomné sú všetky príznaky prehriatia organizmu, zrýchlená srdcová činnosť, znížený srdcový výdaj, znížený diastolický tlak, zvýšená tlaková amplitúda, kŕče, poruchy vedomia, halucinácie, poruchy rovnováhy. Môže sa vyskytnúť hnačka s prímesou krvi, prítomnosť krvi v moči a pri vykašliavaní. Koža je suchá, až spotená a horúca.

Prvá pomoc pri prehriatí a tepelnom úpale:

  • okamžite preniesť postihnutého do chladného prostredia
  • sledujeme vitálne funkcie – stav vedomia, dýchanie, cirkuláciu
  • postihnutého začneme ochladzovať podľa možností, aké máme
  • ochladzujeme vlažnou, nie studenou vodou (potierame povrch tela)
  • ovievame postihnutého
  • do podpazušia, slabín a ku krku uložíme vrecká s ľadom a prikryjeme postihnutého vlhkou plachtou
  • ak sa pri týchto opatreniach príznaky do polhodiny nezlepšia, voláme rýchlu zdravotnícku pomoc.

Úrazy elektrickým prúdom a bleskom

Úraz elektrickým prúdom sa našťastie vyskytuje zriedkavo, ale ak táto situácia nastane, je to urgentná, život ohrozujúca situácia, kde rozhoduje každá sekunda. Úraz bleskom sa tiež vyskytuje zriedkavo a môže byť smrteľný.

Elektrický prúd má na organizmus rôzne účinky: elektrotermické, elektrochemické a špecifické. Suchá ľudská koža je dobrý izolátor, ale vlhkosť znižuje jej odpor. Preto sú najnebezpečnejšie úrazy elektrickým prúdom v kúpeľni, kde sa prúd do tela dostane cez mokrú pokožku. Energia elektrického prúdu sa v tele mení na teplo, čím spôsobuje popáleniny. Úraz vysokým napätím alebo bleskom má skoro vždy za následok ťažké popáleniny tretieho stupňa.

Klinický obraz úrazu: Rozpoznanie úrazu elektrickým prúdom alebo bleskom vieme rozlíšiť tak, ak postihnutého nájdeme ležať v bezvedomí, s bodovými alebo lineárnymi popáleninami v blízkosti elektrického zdroja alebo v čase búrky.

Blesk: tesne po nehode je postihnutý v bezvedomí alebo je potrebná resuscitácia a preto nie je možné od nich odobrať anamnézu, ako sa úraz stal. Tá sa odoberá od svedkov, ak boli prítomní. Zásah bleskom ide po povrchu tela a spôsobuje „opálenie“ povrchu. Smrť je najčastejšie spôsobená zástavou srdca a dýchania.

Striedavý prúd nízkeho napätia: výskyt je v bežnej domácnosti a v priemysle. Tieto úrazy môžu prebehnúť bez zastavenia krvného obehu, ale aj so zástavou krvného obehu.

Striedavý prúd vysokého napätia: v tomto prípade môže nastať úraz bez straty vedomia a zastavenia krvného obehu alebo naopak, vysoké napätie so zastavením obehu a so stratou vedomia.

Jednosmerný prúd: tieto úrazy vznikajú len pri vedeniach pre elektrické vlaky.

Prvá pomoc: Úraz elektrickým prúdom v sebe zahŕňa rôzne možnosti poranení. Pri týchto úrazoch môžu vzniknúť nasledovné stavy: poruchy až zastavenie dýchania, poruchy srdcového rytmu až zástava srdcovej činnosti, bezvedomie, popáleniny, zlomeniny, rany a rôznorodé kombinácie týchto stavov. Prvou, najdôležitejšou zásadou poskytnutia prvej pomoci, je izolovať postihnutého od okruhu prúdu. Vo vonkajšom prostredí treba za vysoké napätie považovať všetky vedenia mimo domácnosti (od elektrických hodín smerom von). Ak sa stane situácia, že elektrické vedenie padne na zem, treba privolať špecialistov, ktorí prerušia prúd. Do nebezpečnej zóny by sme nemali vstupovať. Situácie v uzavretých priestoroch, kde je podozrenie na kontakt s elektrickým prúdom, zasiahneme v prvom rade tak, že vypneme vypínač, istič alebo vytiahneme zástrčku (iba ak je neporušená, inak by sme prišli k úrazu). Ak má postihnutý zástavu krvného obehu, začneme kardiopulmonálnu resuscitáciu (30 stlačení hrudníka : 2 vdychy). Postihnutí, ktorí sú pri vedomí, bez zastavenia obehu, vyžadujú sledovanie dýchania až do príchodu záchranky.

Prevencia a ochrana zdravia a života je veľmi dôležitá. Preto nemanipulujte s elektrickými zariadeniami, ak na to nemáte oprávnenie, v kúpeľni sa vyvarujte zapínaniu prístrojov počas sprchovania alebo kúpania. Pri búrke sa nezdržiavajte na voľnom priestranstve. Ak ste na túre, okamžite treba opustiť vrcholy hôr. Nezdržiavajte sa pod stromom ani v blízkosti stromov. V krajnom prípade si pri búrke, na voľnom priestranstve čupnite alebo ľahnite na zem, aby ste neboli najvyšším objektom v okolí.

loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *