Reiki je fyzikálne registrovateľná energia a súčasne nie je možné v súčastnosti ju nahradiť inými dostupnými zdrojmi energie.
V USA boli v Ústave pre prácu s energiami zhotovené infračervené fotografie, z ktorých bolo zistené, že v priebehu liečenia metódou Reiki mali ruky liečiteľa v okamžiku odovzdávania energie teplotu až 48°C. Primárne sa jednalo o emitáciu energie prúdiacu po kanále – meridiáne, ktorý nazývame kanál zdravia, ako sekundárny fyzikálne merateľný prejav to bola teplota rúk. Vzťah medzi energiou a produkovaním tepla ako sekundárneho prejavu je jednoducho demonštrovaný pokus, ktorý si môže každý vyskúšať. Trením, na ktoré musíme vynaložiť určitú energiu, vzniká teplo. Reiki je obľúbenou prírodnou liečebnou metódou, ktorú objavil Dr. Mikao Usui v starých tibetských spisoch. Keď budeme skúmať historické pramene, potom pred dvoma tisíckami rokov Ján Krstiteľ – osamelý prorok na púšti, sprostredkoval ľudstvu zasvätenie vodou. Zmyslom bolo očistiť fyzické telo človeka a pripraviť ho na učenie, ktoré mu pomôže otvoriť prístup k vyšším vibračným energiám. Duchovná veda učí, že človek sa nemôže naplniť duchom, pokiaľ voda neočistila jeho telo a oheň jeho vedomie.

ReikiHands

Ku kozmickému vedomiu môže získať prístup len ten, kto si očistí telo a naplní vedomie pravdou a láskou. Metóda, ku ktorej Usui dospel dosahuje v súčastnosti svetovú popularitu. Vo svete je známych veľa rôznych typov škôl Reiki, všetky sú nejako prispôsobené osobným predstavám, možnostiam a schopnostiam autorov a zakladateľom. Faktom však ostáva, že všetky vychádzajú z jediného zdroja, ktorým je Usui Reiki. Prednosťou tejto metódy zasvätenia – naladenia je, že nepredpokladá bioterapeutické schopnosti uchádzača. Učiteľ – Majster Reiki predáva túto schopnosť účastníkom kurzu takzvaným zasvätením – iniciáciou. Reiki nie je žiadnym náboženským združením, sektou alebo ekonomickou skupinou. V podstate ale hlása prazáklad všetkých náboženstiev – lásku. Vlastniť schopnosti liečiteľa je možné dosiahnuť tromi formami:

Stupne Reiki

Po naladení do prvého stupňa Reiki je žiak schopný vykonávať kontaktné liečenie cez auru, aktivizujú sa energoinformačné centrá – čakry na tele liečeného a tým aj energetické dráhy – meridiány. Zasvätenec zatiaľ nie je schopný prekonávať čas a priestor, fyzický kontakt s pacientom je nutný. Energetická iniciácia prvého stupňa Reiki je na úrovni srdcovej čakry.

V druhom stupni zasvätenia získava absolvent kurzu schopnosť liečiť na diaľku, tj. bez priameho fyzického kontaktu s liečenou osobou. K tomuto využíva tri symboly – dochádza k prekonávaniu priestoru a času, pretože je možné energeticky pôsobiť v minulosti, prítomnosti aj v budúcnosti. Pomocou symbolov je umožnené pôsobiť na jemnohmotné – astrálne telo liečeného. Zlepšuje sa intuícia, zasvätenec je schopný vnímať príjem a vysielanie energií na diaľku. Energetická iniciácia v druhom stupni Reiki je na úrovni šiestej čakry – teda tretieho oka.

Tretí stupeň je nazývaný majstrovský, pred naladením do tretieho stupňa je doporučované prakticky liečiť – nie je to však vyžadované. V tomto stupni je vyučovaná široká škála techník, je umožnená práca aj s regresnou terapiou. Energetická iniciácia v majstrovskom stupni prebieha na úrovni korunnej čakry.

Ďalšie informácie o Reiki a tak isto aj možnosť zasvätenia získate na stránke – www.indriel.sk

loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *