shamballaShamballa je multidimenzionálny energetický liečebný systém, ktorý sa používa na harmonizáciu duše, mysle a tela. Hlavným účinkom aktivácie a iniciácie Shambally je osobný rozvoj cez LÁSKU k sebe a k všetkým.

Naladenie na energiu Shambally nám pomáha lepšie prežívať život TU a TERAZ a spája nás so svetelným mestom Shamballa a s kolektívnym vedomím Nanebovzatých majstrov. Zároveň Shamballa pracuje s energiou Mahatma (Božské Ja). Shamballa pomáha udržovať vyššie vibrácie jedincov i planéty Zeme. Otvorením sa energie Shambally zvýšime liečivú energiu lásky, ktorá sa cez nás dostáva do celého sveta. Stávame sa súčasťou riešenia svetového mieru a prosperity. Pi Shamballe sa nepoužívajú pozície rúk ako pri energii Reiki. Kdekoľvek na tele priložíme ruky, energia si nájde miesto, kde je potrebná. Systém liečenia Shamballou sa vyučuje ako komplexný systém liečenia v štyroch stupňoch:

Systém obsahuje 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do štyroch stupňov po 256 symboloch a sú predávané telepaticky. Prvé dva stupne sú spoločne a obsahujú 512 symbolov. Štvrtý stupeň je stupňom majstrovským. Niektorí liečitelia, ktorí majú zvláštnu úlohu, môžu dostať ešte ďalších 512 zvieracích symbolov.

V prvom stupni Shambally sa vyučuje liečenie prikladaním rúk (liečenie samého seba, ostatných ľudí, rastlín, Zeme a zvierat). Proces liečenia trvá asi 5 minút. Pri práci budete intuitívne cítiť, kde máte položiť ruky. Dokonca aj keď sa vám nepodarilo nájsť „správne“ miesto, energia sa transportuje, tam, kde je potrebná. Do Shambally môže byť ktokoľvek naladený, a tak sa stáva schopný samoliečenia. Ktokoľvek môže byť naladený, a tak byť schopný samo-uzdravovanie. Nepotrebujete žiadne špeciálne zručnosti, aby ste mohli pracovať so Shamballou.

shamballa

Druhý stupeň Vás naučí liečenie na diaľku, posielaním psychickej energie. Týmto spôsobom možno liečiť na diaľku ľudí, zvieratá a ozdravovať situácie.

Tretí stupeň pridáva viac symbolov, je silnejšia ako úroveň II a umožňuje naladenie do prvého stupňa Shambally. Štvrtá úroveň (Majstrovská úroveň) je úroveň, v ktorej sa zobrazia všetky symboly Shambally. Sú umiestnené priamo do našej aury, a odhaľujú sa pri práci s klientom. Na štvrtom stupni je študent schopný učiť a nalaďovať ostatných do energie Shambally.

Ďalšie informácie o Shamballe a možnosti zasvätenia získate na stránke – www.indriel.sk


Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *