ÚVOD DO FYTOKOZMETIKY

fytoterapia, byliny, maste, masť, bylinkyPoznatky o možnej škodlivosti chemických látok –  zložiek niektorých priemyselne vyrábaných kozmetických prípravkov – podnietili vznik a vývoj nového smeru v oblasti kozmetiky, ktorého cieľom je čo najmenej používať syntetické chemické suroviny a čo najviac využívať účinky liečivých rastlín v kozmetike. Tento smer sa označuje ako FYTOKOZMETIKA, čo znamená kozmetika z rastlín. Jednou z podstatných stránok fytokozmetiky je, že nabáda aj k vlastnej domáckej výrobe kozmetických prípravkov z rastlín, prípadne v kombinácii s inými prírodnými látkami (med, olej, mlieko, konzumný lieh a i.) bez použitia syntetických chemických látok.

PLACHO PRITAJENÁ OTÁZKA

Súčasnosť, v ktorej kozmetický priemysel ponúka obrovské množstvo hotových kozmetických prípravkov, nám možno podsúva placho pritajenú otázku: Je vôbec odôvodnené dávať si toľko námahy a pripravovať si kozmetické prípravky vlastnoručne doma? Odpoveď na túto otázku nám poskytuje konštatovanie, že domáca príprava rozličných kozmetických mastičiek, pleťových vôd a iných prostriedkov na udržiavanie a pestovanie tela a jeho krásy, teda na kozmetické účely, má aj u nás hlbokú historickú tradíciu. Ešte na prelome 19. a 20. storočia takmer každá žena vedela o metódach prípravy a o spôsoboch používania domácky vyrobených kozmetických prípravkov (ekologická kozmetika) viac ako nejeden dnešný veľmi „informovaný“ spotrebiteľ. Tieto prípravky si naše prastaré mamy vyrábali samy z domácich prírodných zdrojov. Iba výnimočne zverili ich výrobu do rúk lekárnika.

VZOSTUP KOZMETICKÉHO PRIEMYSLU VS. FYTOKOZMETIKA

Kozmetický priemysel však medzitým odsunul tieto znalosti do úzadia a mnohé, žiaľ, upadli do zabudnutia. Na druhej strane vedecké poznatky ukazujú aj ďalšie možnosti využívania rastlín na kozmetické účely. Možno ale predpokladať, že v blízkej budúcnosti sa používanie rastlín v kozmetike ďalej rozšíri, pretože je ešte veľmi mnoho takých rastlín, ktorých obsahové látky a ich účinky doteraz nie sú podrobne preskúmané. Fytokozmetika komplexne zhromažďuje a analyzuje tak staré ako aj nové poznatky z celej tejto oblasti.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO ROZUMNÉHO NÁVRATU K PRÍRODNEJ KOZMETIKE

Návrat k používaniu po domácky vyrábaných kozmetických prípravkov však nesmie prebiehať živelne a bez potrebných vedomostí! Aby sa predchádzalo nešťastiam vzniknutým z nevedomosti a aplikovaním nesprávnych postupov, je potrebné poskytovať záujemcom správne recepty a návody. Základné pravidlo znie: Nie je správne venovať sa domácej výrobe takých prípravkov, pri ktorých by výsledok našej námahy nebol priamoúmerný kvalite získaného výsledného prípravku. Toto sa týka najmä výroby rúžov, pleťových mliek, lakov na nechty ap. Aj naďalej si ich teda kupujte hotové. Využime však rastliny a prírodné látky na kozmetické účely všade tam, kde sa to dá urobiť racionálne.

V nasledujúcich článkoch sa dozviete aj to, že koža potrebuje oveľa viac, ako jej môžu poskytovať iba samotné rastliny. Pri ich spracovaní do rôznych kozmetických podôb je nevyhnutné správne dávkovanie, aby sa predišlo nadmernej reakcii kože. Získate tiež vedomosti o východiskových surovinách, do ktorých sa rastliny zapracúvajú, v akej forme sa pripravujú, aké majú liečivé účinky atď.

FYTOTERAPIA, FYTOKOZMETIKA A DNEŠNÝ KOZMETICKÝ PRIEMYSEL

Dnes sú už rozpracované metódy na určovanie účinných látok v rastlinách. Predmetom výskumu je aj tvorba týchto látok a činitele vplývajúce na ich množstvo a kvalitu. Všetky takto získané poznatky v súčasnosti úspešne využíva fytoterapia – liečene rastlinami, ako aj fytokozmetika. Predstava, že hotové kozmetické prípravky sú vždy škodlivé je práve taká nesprávna ako prehnaná dôvera v zdravotnú neškodnosť domácich prípravkov. Netreba sa teda obracať chrbtom ku všetkým hotovým, bežne dostupným kozmetickým výrobkom. Existujú totiž aj také, ktoré jednoducho nemožno účelne nahradiť vyrobenými prípravkami.

Na trhu už niekoľko rokov pôsobia kozmetické firmy, ktoré sa usilujú o používanie bezpečných prírodných surovín, pričom sa vracajú aj k ekologickej kozmetike odskúšanej pokoleniami pred nami. Napriek tomu neobsahujú dostatočné množstvo tzv. aktívnych látok, ktoré majú pozitívny vplyv na pokožku. Navyše za účelom predĺženia doby spotreby sa do nich pridáva veľa konzervačných látok.

OBLASŤ, V KTOREJ MOŽNO OBMEDZIŤ STYK SO ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

Prihliadnuc na skutočnosť, že náš každodenný život je čoraz viac prechemizovaný a naše životné prostredie je, žiaľ, stále viac znečisťované škodlivými odpadovými látkami chemickej výroby a aj z iných zdrojov, vyvstáva pred nami otázka, v ktorej oblasti by sme ešte mohli efektívne obmedziť kontakt s biologicky škodlivými látkami, a tak urobiť niečo prospešné pre svoje zdravie i krásu. Práve v oblasti kozmetiky takýto priestor ešte máme. Len by sme ho mali čo najviac využívať.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Porovnaním kozmetických prípravkov vyrobených doma s prípravkami vyrábanými priemyselne za pomoci chémie, dochádzame k záveru, že aj tu je správna stredná cesta. Treba si kupovať hotové prípravky, ktoré si sami odborne pripraviť nemôžeme, no zároveň sa však nebráňme využívaniu domácich prípravkov vyrobených v primeranej kvalite.

O tom, ako získať z rastlín cenné látky  a ako ich „premeniť“ na prísady do kúpeľa, pleťové a výživné masky a rozličné iné užitočné prípravky, sa dočítate v ďalších článkoch.

loading…Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *